Φιλτράκια – Filtraki Ενεργού Άνθρακα

0.50

60 φιλτράκια Super Slim, Ενεργού Άνθρακα

5.69 mm

60 φιλτράκια Super Slim, Ενεργού Άνθρακα

5.69 mm